L'EMPRESA

Des de La Inèdita oferim serveis editorials integrals i pretenem fer fàcils els projectes editorials que són difícils de fer.

Assumim una part o la totalitat dels projectes, en suports tradicionals i innovadors, combinant professionalitat i experiència amb idees fresques i creatives. Som una empresa versàtil, ens impliquem en la creació de productes de qualitat, personalitzats i a mida de cada client, i som molt seriosos amb els terminis.

ELS SERVEIS

A La Inèdita fem serveis editorials integrals per a obres de ficció infantil, juvenil, llibres de text i llibres de no-ficció per a adults: des de la concepció de la idea i la creació dels continguts fins  a la producció de l’obra editorial, o només algunes d’aquestes facetes.

A La Inèdita ens impliquem en projectes que van més enllà del llibre: el llibre electrònic, el llibre enriquit, els gamebooks, i continguts adreçats a l’univers transmèdia.

 

 

Projectes editorials integrals

Des de la idea i conceptualizació de l’obra fins al lliurament del projecte a l’empresa en qualsevol format i suport.

Creació de continguts

Creació, adaptació, actualització, canvis de format, serialització de continguts en general, documentació, redacció i edició dels textos; ghostwriting en l’àmbit infantil i juvenil, i en la no-ficció per a adults; creació i gestió dels recursos gràfics (imatges, fotografies, il·lustracions, animacions, infografies, cartografies, mapes, etc.); direcció d’art, disseny de l’obra en general i del llibre en concret; maquetació i disseny de l’interior i de les cobertes; continguts de tot tipus per a llibres electrònics, llibres enriquits, apps, webs, gamebooks, etc.

Assessorament lingüístic

Traduccions, adaptació de textos per a diferents suports, correccions d’estil i ortotipogràfiques, revisions de traduccions, revisions de les proves d’impressió, elaboració de llibres d’estil, redacció i transcripció d’índexs i bibliografia, transcripció d’àudio, traducció i subtitulació de tot tipus d’audiovisual, editting d’obres de ficció infantil i juvenil, etc.

ELS PROJECTES

Des de La Inèdita desenvolupem projectes com ara llibres de ficció infantil i juvenil, llibres de no-ficció per a adults, llibres de text, llibres de prestigi, llibres d’art, llibre il·lustrat o llibre tècnic; publicacions corporatives, materials de comunicació, treballs d’investigació, actes de congressos, ponències, monografies, memòries, materials de comunicació, etc.

A més del llibre físic també tenim idees per a gamebooks, apps, audiovisuals, videojocs, webs, etc.

LA INÈDITA

c/ Vilarrubias, 28 08202 Sabadell (Barcelona)
+34 616 519 525